Vykdomi projektai

UAB „Achatas" įgyvendina projektą "UAB „Achatas" gamybos proceso modernizavimas, diegiant skaitmeninę metalo apdirbimo ir gaminių gamybos liniją." Projekto tikslas - Modernizuoti metalo gaminių gamybos - 2D/ 3D pjovimo, gręžimo, lenkimo procesą, diegiant UAB „Achatas" gamyboje skaitmeninę lazerinę sistemą, leisiančią vykdyti skaitmeninį metalo gaminių projektavimą ir planuoti bei valdyti kompleksinį gamybos procesą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti skaitmeninę lazerinę sistemą, kuri pasižymės sekančiomis charakteristikomis:

1. Pilnas skaitmeninis, centralizuotas vamzdžių/ profilių/ kt. gaminių pakrovimo, 2D / 3D pjaustymo, gręžimo, žymėjimo, lenkimo, iškrovos valdymas;

2. Skaitmeninis projektavimas ir gamybos valdymas su programine įranga, integruota lazerinės sistemos centre.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegta įranga leis pasiūlyti klientams naujas metalo gaminių apdirbimo paslaugas bei pagaminti aukštos kokybės metalo gaminius produktus. Naujo skaitmeninio gamybos proceso dėka, ne tik pagerės gaminių kokybė, bet ir sumažės darbo sąnaudos, susidarančių atliekų kiekis, kenksmingų medžiagų naudojimas. Visa tai ne tik pagerins darbuotojų darbo sąlygas, bet ir tiesiogiai atsispindės galutinėje produkto kainoje.

Naujas įrenginys sąlygos gamybos sąnaudų ekonomiškumą, procesų ekologiškumą, inovatyvumą, optimalumą, beatliekinę gamybą, kitaip tariant, projekto metu įsigytos skaitmeninės gamybinės įrangos dėka, įmonės vykdomi gamybos procesai taps ekonomiškesni ir ekologiškesni, padės sumažinti gamybos išteklių sąnaudas ir užtikrins pagaminamo produkto aukštesnę kokybę.

Projekto įgyvendinimo rezultate bus sudarytos sąlygos įmonės darbo našumo augimui, gamybos savikainos mažėjimui ir, atitinkamai, konkurencingumo didėjimui bei rinkai pasiūlyti nauji, aukštos kokybės, didelio tikslumo ir sudėtingos geometrijos paklausūs produktai. 

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai. 

Projekto vertė - 1.270.600,00 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

 

Kontaktinis asmuo:
Dovilė Kubilienė
El. p.: dovile@achatas.lt
Tel.: +37061461408